Handboek met instructies voor het stappenplan van My TP

Waarom het stappenplan van My TP hanteren:

 • Tijdsbesparing
  • Door terugdringen handmatige invoer
  • Door terugdringen dubbele invoer
  • Door programma’s aan elkaar te koppelen
 • Toegevoegde waarde klanten
  • Altijd binnen 2 minuten een vergelijking voor jouw klanten
  • Altijd het beste voorstel voor jouw klant
 • Toekomstgericht
  • Vaker in contact met je klant
  • Periodiek onderhoud
  • Structureel werken aan een hogere polisdichtheid

Deze werkwijze is eenvoudig te implementeren in de organisatie, omdat het stappenplan logisch is opgebouwd. Ondersteuning is mogelijk met documentatie, video’s en demo’s.

Bijkomende voordelen:

 • Een hogere polisdichtheid
 • Een duurzame klantrelatie
 • Commercieel inzetten van medewerkes

Introductie

My TP is opgericht door Rick Mulderij. Na 10 jaar bij een tussenpersoon te hebben gewerkt, bleef hij tegen bepaalde dingen aanlopen. Er werd namelijk 100% provinciaal gewerkt, waardoor er voor een uitgebreide offerte al snel 4 of meer extranetten van maatschappijen ingevuld moesten worden voor een degelijke vergelijking. Om deze resultaten ook nog enigszins representatief te verwerken in een vergelijkingsoverzicht, duurde het gemiddeld 45 minuten om een adviesgesprek goed voor te bereiden.

Inmiddels is dit traject ingekort tot 4,5 minuut. Het duurt namelijk ongeveer 2,5 minuten om een vergelijking te maken en nog eens 2 minuten om de gegevens met één druk op de knop door te voeren naar het extranet van de betreffende maatschappij.

Als je provinciaal werkt of meerdere systemen of extranetten invult, dan kan er veel tijd worden bespaard. My TP richt zich op de tussenpersonen die optimale service willen bieden aan hun klanten en daarnaast niet gebonden willen zijn aan een volmacht of andere partij.

Rick Mulderij kent de markt, de producten en de systemen en spreekt dagelijks met onafhankelijke tussenpersonen.

Wil jij ook eens sparren over de bedrijfsvoering of de implementatie van het stappenplan in jouw organisatie? Dat kan! Neem contact op of maak een afspraak.

Maak een afspraak

Het stappenplan in het kort

Het stappenplan van My TP is opgezet met de volgende inachtnemingen:

 • Het aantal contactmomenten met de klant per jaar terugdringen
 • Het contactmoment met de klant aangrijpen om zijn hele situatie te bespreken

In andere woorden; voer bij een autowijziging niet alleen de wijziging door, maar controleer het hele pakket. Loopt alles nog goed? Misschien kunnen de overige verzekeringen ook in de vergelijking worden toegevoegd? Vraag ook eens naar nog-niet-lopende polissen.

Met deze werkwijze worden de volgende punten structureel meegenomen in de werkwijze:

 • Verhogen polisdichtheid
 • Onderhoud (overige) producten

Bijkomende voordelen van bovenstaande punten zijn:

 • De klant neemt minder vaak contact op, omdat hij weet dat alles goed loopt.
 • De klant weet bij wie hij moet zijn als hij wel vragen heeft

Met het stappenplan van My TP kan bovenstaande zeer efficiënt worden uitgevoerd:

 1. Start een vergelijking vanuit het klantdossier (Functie: Versneld starten)
 2. Leg de gegevens eerst aan de klant voor (Functie: De inventarisatiestraat)
 3. Maak een uitgebreide pakketvergelijking (Functie: Basislicentie My TP)
 4. Vraag verzekeringen versneld aan (Functie: Versneld aanvragen)
 5. Gegevens worden teruggekoppeld in klantdossier

Er hoeven nooit meer klant- en polisgegevens handmatig te worden overgevoerd naar de volgende stap. Deze gegevens gaan vanuit het CRM-systeem naar de klant en na de vergelijking vanuit My TP naar het extranet. Perfect gekoppeld voor een perfecte workflow!

Resultaat:

 • Er wordt een formulier naar de klant gestuurd (met de default onderhoudsvelden*)
 • Heeft de klant een wijziging of aanvulling gedaan in het formulier?
  • Zo ja, dan heeft de klant in principe de ‘vorige vergelijking’ geupdatet en kun je de vergelijking (na controle) direct met de klant bespreken.
  • Zo nee, dan is er niks gewijzigd en loopt alles nog goed.

Er kan dan een overzicht van de huidige situatie van de klant worden verstuurd met de melding dat er volgend jaar weer een dergelijk formulier wordt verstuurd.

 • Dit traject wordt vervolgens jaarlijks (of 2-jaarlijks) herhaalt.
 • De gehele werkwijze verschuift hierdoor van reactief naar proactief.

Als de klant een wijziging doorvoert, dan wordt het stappenplan gewoon opnieuw vanaf stap 1 uitgevoerd.

*default onderhoudsvelden

Dit zijn velden die logisch zijn om te vragen in een onderhoudsgesprek. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om in elke onderhoudsgesprek te vragen of de klant het verzekerde bedrag van de AVP wil verlagen van € 2.500.000 naar € 1.250.000.

Het heeft wel zin om te vragen of de gezinssituatie nog klopt. Dit veld wordt dan standaard (als default) toegevoegd aan het formulier.

Stap 1: Start een vergelijking vanuit het klantdossier

Neem alle klant- en polisgegevens vanuit het klantdossier in je CRM-systeem of assurantiesoftware met één druk op de knop mee naar My TP.

In My TP kunnen hier drie dingen mee worden gedaan:

De huidige situatie van de klant wordt in kaart gebracht, zodat er overzicht ontstaat voor de klant. Welke verzekeringen lopen er? Met welke dekkingen en voorwaarden? En tegen welke premie?

De huidige situatie wordt getoond:

 • In de vergelijking, met de voorstellen erachter
 • Ter vervanging van de huidige polissen (het jaarlijkse overzicht)
 • als bijlage bij het bericht om het inventarisatieformulier te vullen

Waarom zou je de geboortedata van alle gezinsleden in het huishouden van verzekeringnemer handmatig moeten vullen als die ook met één druk op knop kunnen worden overgenomen uit het CRM-systeem. Des te meer er gegevens kunnen worden overgenomen uit het CRM-systeem, des te minder er later handmatig hoeft te worden aangevuld.

Let op: het is dus belangrijk om je administratie ALTIJD zo volledig mogelijk bij te werken. Zowel de communicatie met de klant, als de klant- en polisgegevens.

Alle gegevens die nodig zijn voor het maken van de vergelijking zijn ingevuld. Maar, alvorens er een vergelijking wordt gemaakt, kunnen deze gegevens eerst worden voorgelegd aan de klant. Dit doe je door er een inventarisatieformulier van te maken.

Zie stap 2 van het stappenplan voor meer informatie over de inventarisatieformulieren.

Wil je weten of er reeds een koppeling is gerealiseerd tussen My TP en het CRM-systeem of assurantiesoftware waar jij mee werkt? Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie

Wil je meer informatie?

Neem contact op

Maak een afspraak

Wil je een demo?

Maak een afspraak

Stap 2: Leg de gegevens eerst aan de klant voor om te laten controleren/aanvullen      (De inventarisatiestraat)

Om een vergelijking te maken moeten alle klant- en polisgegevens worden ingevoerd. Dit kan rechtstreeks vanuit het CRM-systeem of assurantiesoftware (Zie stap 1 van het stappenplan), maar ook handmatig.

Als er (nog) geen klant- en polisgegevens bekend zijn of er ontbreken gegevens (bijvoorbeeld de geboortedata van gezinsleden, of er zonnepanelen aanwezig zijn, etc.), dan kunnen deze worden opgevraagd bij de klant door een inventarisatieformulier te maken.

Er kan een inventarisatieformulier worden gemaakt door een vergelijking ‘aan te maken’. Het inventarisatieformulier bestaat uit de gegevens die nodig zijn voor het maken van een vergelijking. Echter, soms zijn er al gegevens bekend of zijn gegevens niet relevant in die specifieke klantsituatie. Je selecteert dus zelf velden die je ‘op wilt nemen in het formulier’.

Input vergelijking:

 • Postcode, huisnummer
 • Gezinssituatie
 • Geslacht
 • Bouwaard dak
 • Bouwaard muren

 • Zonnepanelen

Input inventarisatieformulier:

 • Postcode, huisnummer
 • Gezinssituatie
 • Zonnepanelen

Selecteer welke velden je op wilt nemen in het inventarisatieformulier. Zo voorkom je dat er onnodige vragen worden gesteld en is de drempel voor de klant lager om het formulier in te vullen.

Het inventarisatieformulier kan als webpagina naar de klant worden gestuurd. Deze webpagina kan op de computer geopend worden, maar ook op de mobiel of tablet. Het is dus mogelijk om deze link (van de webpagina) naar de klant te mailen, smsen of whatsappen. Als de klant op deze link klikt, dan krijgt hij het formulier te zien die jij voor hem hebt opgesteld.

Uiteraard is dit formulier 100% naadloos gekoppeld aan de vergelijking. Alle wijzigingen die de klant doorvoert in het formulier zijn dus ook direct verwerkt in de gegevens waarop de vergelijking wordt gebaseerd.

Op deze manier kun je eenvoudig:

 • Gegevens laten controleren, zodat ze weer actueel zijn
 • Ontbrekende gegevens opvragen bij de klant

Onder ontbrekende gegevens vallen ook ontbrekende producten (polissen) bedoeld. Je kunt dus actief een nog-niet-lopende polis toevoegen aan het formulier (althans, de gegevens die nodig zijn voor een premieberekening van dat product). De klant vult vervolgens de ontbrekende gegevens in en er kan een berekening worden gemaakt (is automatisch toegevoegd in de vergelijking).

Echter, er is ook standaard een functie toegevoegd, waar de klant kan zien welke polissen (nog) niet bij jou als adviseur lopen. Dit komt iets minder ‘opdringerig’ over, omdat de klant zelf de keuze maakt om een offerte bij je op te vragen.

Tot slot kunnen er ook PDF’s en foto’s worden teruggestuurd met deze formulieren. Bijvoorbeeld polissen die elders lopen.

Samenvatting:

Met deze functie laat je dus eenvoudig bestaande klant- en polisgegevens controleren of vraag je ontbrekende gegevens (of producten) op.

Uitermate geschikt voor kantoren die proactief aan het werk willen en bezig (willen) gaan met actief klantbeheer, vanuit zorgplicht, onderhoud en het verhogen van de polisdichtheid.

Vragen?

Heb je vragen over het programma of deze functie?

Neem contact op

Meer informatie

Lees meer informatie over deze specifieke functie

Meer informatie

Vraag een demo aan

Maak een afspraak om een demo te plannen

Maak afspraak

Stap 3: Maak een uitgebreide pakketvergelijking

Indien stap 1 en stap 2 zijn doorlopen, zijn alle gegevens gevuld en actueel en wordt er met één druk op de knop een vergelijking gemaakt.

Een vergelijking kan ook zonder stap 1 of stap 2 worden gemaakt. Een aantal belangrijke USP’s van het vergelijkingsprogramma zijn:

 • Binnen enkele minuten een volledige vergelijking op basis van dekkingen, voorwaarden en premies
 • Een representatief overzicht van de vergelijking
 • Mogelijk om de huidige situatie van de klant toe te voegen
 • Alle gegevens met één druk op de knop meenemen naar het extranet (zie stap 4)

Met My TP wordt het veel eenvoudiger om optimale service te verlenen en 100% onafhankelijk te blijven. Een onafhankelijk adviseur wil zich niet binden aan één maatschappij of service provider. Uiteraard kun je ‘voorkeursmaatschappijen’ hebben. Deze kunnen in de vergelijking uiteraard worden uitgelicht.

Vragen?

Heb je vragen over het vergelijkingsprogramma of het stappenplan?

Neem contact op

Meer informatie

Wil je meer informatie over het vergelijkingsprogramma en hoe deze werkt?

Bezoek productpagina

Proeflicentie

Wil je het programma zelf een keer proberen? Start een gratis proeflicentie

Start proeflicentie

Stap 4: Vraag de verzekeringen versneld aan

My TP is het enige vergelijkingsprogramma, waar de koppelingen naar de extranetten van provinciale maatschappijen is ontwikkeld. Alle ingevoerde gegevens, als deze nu vanuit het CRM-systeem of vanuit het inventarisatieformulier of handmatig zijn ingevuld, kunnen met één druk op de knop worden doorgevoerd naar het extranet.

Voordelen van versneld aanvragen:

 • Enorm veel tijdsbesparing
 • Geen dubbele invoer meer
 • Geen handmatige invoer meer
 • 100% correcte premies

Bekijk onderstaande video vanaf minuut 3 voor een voorbeeld.

Stap 5: Gegevens worden teruggekoppeld in klantdossier

Het CRM-systeem of de assurantiesoftware van jou/ van jouw kantoor blijft altijd de basis. Hierin staan alle klant- en polisgegevens, de communicatie met klant en eventuele taken voor die klant, die elke collega kan zien.

Om deze reden willen we met My TP de terugkoppeling van gegevens zo uitgebreid mogelijk aanbieden. Het CRM-systeem kan op 3 manieren worden gevuld:

 1. Handmatig
 2. Vanuit maatschappijen (Aplaza/ EMS)
 3. Vanuit externe software (zoals My TP)

Vanuit My TP worden in eerste instantie de PDF met het vergelijkingsoverzicht (stap 3) teruggekoppeld en de PDF met wijzigingen die de klant heeft doorgegeven met het inventarisatieformulier (stap 2). De volgende stap is om ook een ‘terugweg koppeling’ naar het CRM-systeem te ontwikkelen, waarmee bijvoorbeeld ook de geboortedata van (toegevoegde) kinderen worden geretourneerd.

Vragen?

Heb je vragen over het vergelijkingsprogramma of het stappenplan?

Neem contact op

Proeflicentie

Wil je het programma zelf een keer proberen? Start een gratis proeflicentie

Start proeflicentie

Voorbeelden uit de praktijk (klantcases)

 • Voorbeeld 1

De hypotheekadviseur heeft zijn laatste gesprek met de klant inzake de hypotheek gevoerd en oppert alvast om een voorstel te maken voor de verzekeringen. Hij vraagt direct of de klant elders al verzekeringen heeft lopen en of de klant deze polissen op wil sturen, zodat de dekkingen goed kunnen worden overgenomen.

Het traject ziet er dan als volgt uit:

 1. Hypotheekadviseur stuurt een mail naar de klant, met 2 vragen:
  1. Wil je jouw huidige polissen toesturen
  2. Wil je het inventarisatieformulier dat ik je mail invullen (Functie: De inventarisatiestraat, stap 2 van het stappenplan)
 1. De klant controleert zijn gegevens in het inventarisatieformulier en mailt de huidige polissen.
 1. Met de gegevens vanuit het inventarisatieformulier is de input voor de vergelijking gevuld.
  • De huidige polissen van de klant worden ook toegevoegd in het vergelijkingsoverzicht als ‘huidige situatie’.
 2. Vervolgens bespreekt de adviseur de vergelijking met de klant (dit onderdeel zal nooit kunnen worden geautomatiseerd).
 3. De gegevens worden, na akkoord van de klant, met één druk op de knop meegenomen naar het gewenste extranet (functie: Versneld aanvragen, stap 4 van het stappenplan).
  • In het extranet wordt de aanvraag uiteindelijk doorgevoerd en wordt er een polis opgemaakt.
 4. Vervolgens wordt het klantdossier automatisch geüpdatet met de polissen vanuit de maatschappij en kunnen de documenten vanuit My TP in het klantdossier worden opgeslagen.

Voorbeeld 2

De klant geeft een autowijziging door. De 2e auto in het huishouden wordt vervangen. In plaats van deze autowijziging klakkeloos door te voeren bij de huidige maatschappij, wordt het hele pakket vergeleken. Dit duurt immers maar 2 minuten:

 1. My TP wordt gevuld vanuit het klantdossier van het CRM-systeem/ assurantiesoftware (functie: Versneld starten, stap 1 van het stappenplan)
 1. OPTIONEEL: er wordt een inventarisatieformulier opgesteld om ook de overige verzekeringen te actualiseren. Loopt alles nog goed? Zie uitleg stap 2 van het stappenplan.
 1. Met of zonder de overige polissen te actualiseren kan de vergelijking eenvoudig worden afgerond. De huidige situatie (kolom 1, met de oude) auto is automatisch gevuld vanuit het CRM-systeem. Alle voorstellen (met de nieuwe auto) zijn te zien vanaf kolom 2. Zo vergelijk je niet alleen de premie (en voorwaarden) van de tweede auto bij alle maatschappijen (waaronder de maatschappij waar die auto nu loopt), maar ook de eerste auto en zelfs het woonpakket.

En dat is optimale service!

 1. Is de 2e auto (of het totaalvoorstel) bij de huidige maatschappij het beste? Dan kan de autowijziging handmatig worden doorgevoerd in het extranet.

Is het voordeliger om het (hele) pakket over te sluiten naar een andere maatschappij? Dan worden alle gegevens met één druk op de knop meegenomen naar het betreffende extranet (functie: Versneld aanvragen, stap 4 van stappenplan).

 1. Vervolgens wordt het klantdossier automatisch geüpdatet met de polissen vanuit de maatschappij en kunnen de documenten vanuit My TP in het klantdossier worden opgeslagen.

De huidige verzekeringen moeten nog wel handmatig worden opgezegd.

De klant kan er weer ‘even’ tegenaan.

Ondersteuning vanuit My TP

Een toekomstgerichte werkwijze, waarbij proactief klantcontact centraal staat. Bouwen naar duurzame totaalrelaties die weten bij wie ze terecht kunnen voor financiële vraagstukken.

Het is belangrijk om de hele organisatie hierin mee te nemen. Het is een missie van het hele kantoor.

My TP biedt workshops aan, waarin er een duidelijk plan van aanpak wordt opgesteld. Hierin wordt bovenstaande stappenplan gedetailleerd uitgewerkt en besproken.

Het resultaat:

Een gestructureerde werkwijze, waarin wordt toegewerkt naar:

 • Een hogere polisdichtheid
 • Periodiek klantcontact
 • Duurzame klantrelaties
 • Commerciële medewerkers

Beginner

Workshops

 • Algemene uitleg van het vergelijkingsprogramma + een voorbeeld van elke functie
 • Het opstellen van een plan van aanpak om het stappenplan te implementeren in de organisatie
 • Het evalueren van de uitvoering van het plan van aanpak

Kosten

Op afstand: Gratis

Op locatie: Gratis

Gevorderde

Workshops

 • Algemene uitleg van het vergelijkingsprogramma + een voorbeeld van elke functie
 • Het opstellen van een plan van aanpak om het stappenplan te implementeren in de organisatie

 • Het evalueren van de uitvoering van het plan van aanpak

Kosten

Op afstand: € 350,-

Op locatie: € 500,-

Professional

Workshops

 • Algemene uitleg van het vergelijkingsprogramma + een voorbeeld van elke functie
 • Het opstellen van een plan van aanpak om het stappenplan te implementeren in de organisatie

 • Het evalueren van de uitvoering van het plan van aanpak

Kosten

Op afstand: € 700,-

Op locatie: € 1.000,-

Genoemde prijzen zijn eenmalig en inclusief BTW.

Vragen?

Heb je vragen over de workshops of het stappenplan?

Neem contact op

Afspraak maken

Wil je gebruik maken van de ondersteuning vanuit My TP?

Maak een afspraak