Waar staat My TP voor?

Wij, My TP, zijn er van overtuigd dat de gemiddelde consument zich niet alleen kan redden in de financiële wereld. Bij complexe producten is dat duidelijk, maar bij de simple risk producten is dat niet bij iedereen duidelijk. De partijen die online verzekeringen bieden laten de consument wel denken dit zelfstandig te kunnen.

Sommige consumenten denken namelijk echt dat de auto na 6 jaar altijd goedkoper verzekerd kan worden. Dat kan ook, als de dekking wordt teruggeschroefd naar beperkt casco. Elke adviseur kan wel een aantal redenen verzinnen waarom de dekking voor de auto na 6 jaar nog niet teruggeschroefd moet worden naar beperkt casco. Online verzekeraars richten zich op de massa, waar de adviseur zich op de individuele klant kan richten.

En dat is precies waar de adviseur meerwaarde kan bieden.

My TP gelooft in de adviseur, het persoonlijke contact en advies dat is afgestemd op de individuele klant.

Waar gaat My TP voor?

My TP is bezig met de ontwikkeling van tools, waarmee elke adviseur de ultieme situatie voor de particuliere klant kan realiseren.

Het vergelijkingsprogramma van My TP is inmiddels gerealiseerd. Het programma wordt de komende periode uitgebreid met maatschappijen en de feedback van tussenpersonen wordt verwerkt. Het programma wordt ontwikkeld door en voor tussenpersonen!

Achter de schermen is My TP druk, om naast de ‘vergelijkingsstraat’ ook de ‘inventarisatiestraat’ en ‘aanvraagstraat’ te ontwikkelen. De adviseur of de backoffice kan dan eenvoudig de klantsituatie inventariseren, een vergelijking maken en hier vervolgens het advies op baseren.

Wanneer een klant met behulp van een inventarisatie en vergelijking in My TP is geadviseerd, dan is een periodieke check eenvoudig. De geselecteerde voorwaarden geven aan wat de klant belangrijk vond en met een digitaal formulier kan er eenvoudig gecheckt worden of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de klantsituatie.