Welke stappen ga jij automatiseren?

Een koppeling vanuit het klantdossier is zeer interessant, omdat er met één druk op de knop een vergelijking kan worden gestart. Start bijvoorbeeld snel een vergelijking:

  • Na een autowijziging
  • Na een verhuizing
  • Voor onderhoud

Functie: Versneld starten

Maak van een vergelijking eenvoudig een inventarisatieformulier en voeg de velden toe die je door de klant wil laten controleren of aanvullen. De klant kan dit formulier vervolgens op zijn computer of telefoon invullen.

Deze functie is uitermate geschikt om reeds bekende klant- en polisgegevens door de klant te laten controleren of blanco formulieren naar een potentiële klant te sturen.

Functie: De inventarisatiestraat

Het maken van een standaard vergelijking in My TP kost gemiddeld 2 minuten. Dubbele invoer wordt namelijk voorkomen.

Per verzekeringen kunnen er voorwaarden worden geselecteerd die je in het vergelijkingsoverzicht wilt tonen. Hiermee stem je vergelijking af op de wensen van de klant en is de premie (iets) minder leidend.

Ook is het mogelijk om de huidige situatie (verzekeringen) te tonen en de voorstellen (vergelijkingsresultaten) daarnaast te zetten.

Functie: Basislicentie My TP

My TP is het enige vergelijkingsprogramma die de koppelingen naar de extranetten heeft ontwikkeld. Alle ingevoerde gegevens in My TP worden met één druk op de knop meegenomen naar het gewenste extranet tot de offerte.

In het extranet kan vervolgens worden bepaald of er een offerte wordt opgemaakt of dat de gegevens worden doorgezet tot de definitieve aanvraag. Ook met deze functie wordt veel tijd bespaard!

Functie: Versneld aanvragen

Zowel de input vanuit het inventarisatieformulier (stap 2) als het vergelijkingsoverzicht (stap 3) kunnen als PDF worden opgeslagen in het klantdossier.

Daarnaast worden door de maatschappijen premies, dekkingen en polissen aangeleverd en kunnen deze automatisch aan het juiste klantdossier worden gekoppeld.

My TP is bezig om ook te zorgen dat bijvoorbeeld de geboortedata van kinderen automatisch worden teruggekoppeld naar het CRM-systeem of assurantiesoftwarepakket.